....دلتنگی....

....چقدر بد که گاهی وقتها هر قدر هم با تجربه باشی "مامان" باشی باز هم ناچاری به دلتنگی......

/ 8 نظر / 33 بازدید
مولود

سلام ولی به نظر من مادر بودن و باتجربه بودن مقوله ای کاملا جدا از بحث دلتنگیه ماها انسانیم و و دلتنگی هم جزئی از خصوصیت ذاتیمون موفق باشید[گل]

محمدعلی

چرا دلتنگی مادر؟

فخری

دلتنگی موقعهایی سخته که به ظاهر دلشادی، اما تو دلت دلتنگی[ناراحت] همیشه شاد باشی. از ته دلت[لبخند]

م...

خیلی زیبا بود ممنون از حضورتون... سبز باشید و پایدار[گل]

مولود

سلام به روزم و منتظر حضور سبزتان موفق باشید[گل]

مسافر دنیا

میدونی برای چی گاهی دلتنگ میشیم؟ بعضی مواقع خدا میبینه سر ما خیلی گرم مسائل دنیوی شده و روزمره گی باعث شده که دیگه حس حضور خدا از دلهامون بره.. واسه همون بعضی مواقع دلمون رو خالی خالی میکنه، و اون موقع ما احساس دل تنگی میکنیم، و میخواد تو این دل تنگیهامون برای یک لحظه هم که شده یادش بیفتیم و صداش کنیم.. حس حضورش باعث آرامش دلها مون بشه.. باهاش عشق بازی کنیم.. و خوش به حال انسانهایی که اینطور به دل تنگیهاشون پایان میدند.. التماس دعا

مسافر دنیا

میدونی برای چی گاهی دلتنگ میشیم؟ بعضی مواقع خدا میبینه سر ما خیلی گرم مسائل دنیوی شده و روزمره گی باعث شده که دیگه حس حضور خدا از دلهامون بره.. واسه همون بعضی مواقع دلمون رو خالی خالی میکنه، و اون موقع ما احساس دل تنگی میکنیم، و میخواد تو این دل تنگیهامون برای یک لحظه هم که شده یادش بیفتیم و صداش کنیم.. حس حضورش باعث آرامش دلها مون بشه.. باهاش عشق بازی کنیم.. و خوش به حال انسانهایی که اینطور به دل تنگیهاشون پایان میدند.. التماس دعا